Dick Dekker

ProMobility

“De 600 bedrijven die actief zijn op Noorderveld en Molletjesveer bieden werk aan 4500 mensen. Op onze terreinen wordt de echte Zaanse mosterd en de echte Zaanse mayonaise gemaakt. We hebben bedrijven als Zaanlandia Blik en Knap, al meer dan een eeuw oud. Hier op het terrein zit de grootste kwallenkweker ter wereld. Dat is toch geweldig? Ik vind dat we er trots op mogen zijn dat we hier werken op de BVNM-terreinen, op de diversiteit aan bedrijven, op het ondernemerschap dat wij uitstralen. Volgens mij moeten we die trots actief gaan creëren. Wij moeten ons bewust worden van de power die we hier hebben.”

Dick Dekker is directeur van autoleasebedrijf ProMobility in Wormerveer. Sinds januari 2015 is hij daarnaast voorzitter van de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer, een taak die Dick met groot enthousiasme aanpakt. Een moderne bedrijvenvereniging zoekt volgens hem actief naar mogelijkheden om gezamenlijke projecten op te zetten, rond duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van zorg en onderwijs. “Een bedrijvenvereniging die dat soort zaken biedt kan een enorme impact hebben op het vestigingsklimaat.”

Meer initiatief

“Ik weet nog goed hoe we begonnen in de commissie Duurzaam van de bedrijvenvereniging: stel je voor, dat we op alle daken op onze terreinen zonnepanelen zouden leggen! Inmiddels denken we veel dieper na over energie op Noorderveld en Molletjesveer. Daar is nu SAENZ uit voortgekomen, het plan om een eigen energie coöperatie op te richten, samen in te kopen, samen te gaan produceren, en zelfs gezamenlijk energie op te slaan. Dit is een voorbeeld, hoe we in de toekomst onze bedrijvenvereniging vorm moeten gaan geven, ook op andere thema’s.”

Dick verwacht van ondernemers dat ze nadenken over hun rol in de maatschappij: “Natuurlijk moet je je business goed leiden. Maar vervolgens moet je jezelf ook afvragen: wat wil ik bijdragen naar de toekomst toe, voor onze jeugd?” Vanuit die visie wil hij toewerken naar een krachtige en dynamische bedrijvenvereniging. “Ik denk dat de rol van de BVNM moet kantelen. Dat we meer initiatief moeten gaan nemen, vanuit een collectieve gedachte. Ik zie een bedrijvenvereniging voor me die actief op zoek gaat naar de gemeenschappelijke deler tussen onze bedrijven, maar ook met opleidingen en met de gemeente. Een bedrijvenvereniging die zaken realiseert waar we allemaal behoefte aan hebben.”

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?