De missie van SAENZ

Rendabele projecten maken Zaanse bedrijven duurzamer!”

SAENZ streeft naar het verlagen van de energiekosten van de deelnemende bedrijven, waarbij ‘grijze’ energie wordt vervangen door energie uit duurzame bronnen.
SAENZ initieert in samenwerking met haar leden projecten die leiden tot lokaal opgewekte ‘groene’ energie. Het ultieme doel daarbij is om de lokale energie-opwek te koppelen aan het lokale verbruik.

De eventuele meer opgewekte energie kan worden aangeboden aan derden. Zo werken we toe naar een lokaal energiesysteem, dat de Zaanstreek verduurzaamt, de energievoorziening minder storingsgevoelig maakt en bovendien het kapitaal in eigen regio houdt.