Over SAENZ

SAENZ heeft met haar partners de bouw geregeld van een omvangrijk zonnepark op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer, op de daken van daar gevestigde bedrijven. In 2018 zijn daar 15.000 zonnepanelen geplaatst, met een totaal vermogen van 3 megawatt.

Ze voorzien in een belangrijk deel van de energiebehoefte van de leden. 
Na 2020 wil SAENZ minimaal de helft van de energie die de ondernemingen op het terrein verbruiken zelf opwekken: 10 megawatt.
Dat staat ongeveer gelijk aan de energieproductie van 3 grote windmolens.