Nieuwsbrief 15-4-2021

Contributiefacturatie (Afrekening 2020 en voorschot 2021)


Langzamerhand hopen we uit de Coronacrisis te komen. Allemaal snakken we naar een drankje op een
terras. Vanzelfsprekend hopen we dat u als lid van SAENZ deze periode goed bent doorgekomen.

Voor ons blijft de timing van het versturen van de facturen  in deze periode lastig. In de eerste week van april hebben we de contributiefacturen verstuurd. Het betreft de afrekening van 2020 en het voorschot 2021.

Op de factuur staat een betaaltermijn van 14 dagen. In verband met de huidige Corona-crisis zullen we soepel omgaan met de genoemde betaaltermijn.

 

 

Onderzoeksproject SAENZ


Onze coöperatieve vereniging SAENZ staat inmiddels binnen de provincie Noord-Holland bekend om haar pragmatische aanpak naar bedrijven gericht op duurzaamheidsonderwerpen.
In dit verband heeft de provincie subsidie aan ons verstrekt om een onderzoeksproject van een jaar op het bedrijventerrein te laten uitvoeren.

In de eerste fase van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van 2 studenten, één van de VU te Amsterdam en één vanuit de Universiteit van Utrecht.

Het onderzoek richt zich op verschillende thema’s:

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om lokaal opgewekte energie onderling met elkaar te delen, waarbij tevens het delen van energie met het te ontwikkelen wooncomplex op het voormalig Menebaterrein wordt betrokken. Het mogelijk inzetten van de silo’s wordt in het onderzoek meegenomen.
  • Onderzoek naar de meest efficiënte wijze van opslag van energie op piekbelasting op het net te reguleren.
  • Onderzoek naar een administratief platform die den onderlinge leveringen financieel reguleert.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling van het elektrisch vervoer in de toekomst. Op welke wijze kunnen wij hier op het bedrijventerrein het meest efficiënt mee omgaan.

Dit onderzoeksproject richt zich op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer. Het is de bedoeling dat de hieruit voortkomende ervaringen en conclusies gedeeld worden met de andere bedrijventerreinen in Zaanstad vallend onder SAENZ.

 

Wederom subsidie voor zonnepanelen en laadpalen!

Al in oktober 2020 is een subsidiebedrag van € 50.000,- ter beschikking gesteld aan bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer. Pas deze week is er door de gemeente Zaanstad goedkeuring gegeven aan de regelgeving.

Nu dit bekend is, zal SAENZ het gebruik van de subsidieregeling actief bevorderen en faciliteren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is subsidie nu ook mogelijk bij plaatsing van een laadpaal. Speelt u met de gedachte om zonnepanelen en/of een elektrische laadpaal te plaatsen, neem dan direct contact met ons op. Per zonnepaneel ontvangt u een vergoeding via SAENZ van € 50,- per paneel. Voor de plaatsing van een laadpaal ontvangt u € 300,- en voor een dubbele laadpaal € 600,-. Uiteraard gelden hiervoor weer de bekende spelregels waar we ons aan moeten houden.

Bij interesse kunt u contact opnemen met:
Milda Mooi (06-49812323)
Tom Grootjen (06-21174930)

Wilt u deze subsidieregeling ook onder de aandacht brengen van uw buren/collega-ondernemers?

Samenwerking met bedrijvenvereniging OVZZ (Zaandam-Zuid) krijgt vorm


Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van SAENZ goedkeuring gegeven aan een verdere samenwerking met bedrijvenvereniging OVZZ. Dit op dezelfde wijze als afgesproken met de bedrijvenverenigingen ABIN (Assendelft) en BVW (Wormerland). Dit betekent dat nu ook bedrijven uit Zaandam-Zuid zich kunnen aansluiten bij SAENZ.

De belangen van onze leden zijn immers hetzelfde en gezamenlijk zorgen we ervoor dat het draagvlak onder de bedrijven in Zaanstad steeds groter wordt. En dat vanuit het ondernemersperspectief. Uiteindelijk is SAENZ een coöperatieve vereniging uitsluitend van , voor en door bedrijven. 
SANEZ is tenslotte van u!

Zowel het bestuur van OVZZ, als de daarbinnen functionerende werkgroep Duurzaamheid, hebben recent een plan van aanpak vastgesteld. Dat heeft er direct al toe geleid dat 2 prominente bedrijven uit dat gebied zich bij SAENZ hebben aangesloten. Dit zijn de Rutte-Groep en Instacom Electrotech.

Uiteraard hopen we dat er meerdere bedrijven zullen volgen!

Nieuwsbrief 24-3-2020

Coronacrisis

We realiseren ons natuurlijk dat veel van onze leden ook de gevolgen van de Coronacrisis voelen. Belangrijkste is natuurlijk dat wel allemaal gezond blijven.  De medewerkers en vrijwilligers van SAENZ leven met u mee. We wensen u veel succes toe met het oplossen van de sores en de onzekerheid die deze crisis met zich mee brengt.
Laten we positief blijven en ons houden aan alle voorschriften van de overheid!

Contributie-facturatie  (afrekening 2019 en voorschot 2020)

De komende dagen ontvangt u een factuur mbt de contributie-afrekening 2019 en een factuur betreffende een voorschot op de contributie van 2020.

Op de factuur staat een betaaltermijn van 14 dagen. In verband met de huidige Corona-crisis zullen we soepel omgaan met genoemde betaaltermijn.

SDE-subsidie maart 2020

Vanuit SAENZ hebben we in de huidige subsidieronde (gestart 17 maart) weer een aantal leden kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een zogenaamde SDE-subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt bij het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

De hoogte van de te verstrekken subsidies worden door de overheid langzamerhand naar beneden bijgesteld. Het blijft echter nog altijd een aantrekkelijke regeling.

In het najaar van 2020 wordt mogelijk weer een subsidieronde open gesteld. Wij adviseren onze leden, indien u hierin geïnteresseerd bent, ons daar tijdig van op de hoogte stellen.

CO2-café 10 maart 2020

Op 10 maart jl vond bij de Floris Groep een zogenaamd CO2-café plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Green Business Club Zaanstad, met ondersteuning van onze coöperatieve vereniging SAENZ.

We waren bijzonder verheugd dat vele SAENZ-leden aanwezig waren! In een informele sfeer werden verschillende onderwerpen gepresenteerd, waarna onder genot van een hapje en een drankje de middag werd afgesloten.

Dank aan de medewerkers van Floris Groep (Maureen, Cock en Gerben) die hun locatie voor deze bijeenkomst ter beschikking hebben gesteld.

Nieuwsbrief

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) woensdag 27 november!

Op woensdag 27 november van 16.00 uur tot 17.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van SAENZ plaats.

Marco Ekelmans is zo vriendelijk om zijn vergaderruimte voor de ALV ter beschikking te stellen. Marco is directeur van PUTkast techniek, en zijn bedrijf is gevestigd op de Witte Vlinderweg 16, 1521 PS te Wormerveer.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Daarnaast worden er tijdens deze ALV een aantal belangrijke beleidskeuzes aan u voorgelegd. Uw aanwezigheid wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Wij rekenen op de aanwezigheid van al onze leden!!

Noteer alvast in uw ongetwijfeld overvolle agenda:

ALV SAENZ woensdag 27 november om 16.00 uur. 

Locatie: PUTkast techniek, Witte Vlinderweg 16 1521 PS Wormerveer.

De vergaderstukken zullen begin november aan u worden toegezonden.

U kunt zich via mail aanmelden voor deze vergadering bij Maureen Floris (email: maureenfloris@florisgroep.nl)