Nieuwsbrief 24-3-2020

Coronacrisis

We realiseren ons natuurlijk dat veel van onze leden ook de gevolgen van de Coronacrisis voelen. Belangrijkste is natuurlijk dat wel allemaal gezond blijven.  De medewerkers en vrijwilligers van SAENZ leven met u mee. We wensen u veel succes toe met het oplossen van de sores en de onzekerheid die deze crisis met zich mee brengt.
Laten we positief blijven en ons houden aan alle voorschriften van de overheid!

Contributie-facturatie  (afrekening 2019 en voorschot 2020)

De komende dagen ontvangt u een factuur mbt de contributie-afrekening 2019 en een factuur betreffende een voorschot op de contributie van 2020.

Op de factuur staat een betaaltermijn van 14 dagen. In verband met de huidige Corona-crisis zullen we soepel omgaan met genoemde betaaltermijn.

SDE-subsidie maart 2020

Vanuit SAENZ hebben we in de huidige subsidieronde (gestart 17 maart) weer een aantal leden kunnen ondersteunen bij het aanvragen van een zogenaamde SDE-subsidie. Deze subsidie wordt verstrekt bij het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken.

De hoogte van de te verstrekken subsidies worden door de overheid langzamerhand naar beneden bijgesteld. Het blijft echter nog altijd een aantrekkelijke regeling.

In het najaar van 2020 wordt mogelijk weer een subsidieronde open gesteld. Wij adviseren onze leden, indien u hierin geïnteresseerd bent, ons daar tijdig van op de hoogte stellen.

CO2-café 10 maart 2020

Op 10 maart jl vond bij de Floris Groep een zogenaamd CO2-café plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Green Business Club Zaanstad, met ondersteuning van onze coöperatieve vereniging SAENZ.

We waren bijzonder verheugd dat vele SAENZ-leden aanwezig waren! In een informele sfeer werden verschillende onderwerpen gepresenteerd, waarna onder genot van een hapje en een drankje de middag werd afgesloten.

Dank aan de medewerkers van Floris Groep (Maureen, Cock en Gerben) die hun locatie voor deze bijeenkomst ter beschikking hebben gesteld.

Nieuwsbrief

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) woensdag 27 november!

Op woensdag 27 november van 16.00 uur tot 17.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van SAENZ plaats.

Marco Ekelmans is zo vriendelijk om zijn vergaderruimte voor de ALV ter beschikking te stellen. Marco is directeur van PUTkast techniek, en zijn bedrijf is gevestigd op de Witte Vlinderweg 16, 1521 PS te Wormerveer.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Daarnaast worden er tijdens deze ALV een aantal belangrijke beleidskeuzes aan u voorgelegd. Uw aanwezigheid wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.

Wij rekenen op de aanwezigheid van al onze leden!!

Noteer alvast in uw ongetwijfeld overvolle agenda:

ALV SAENZ woensdag 27 november om 16.00 uur. 

Locatie: PUTkast techniek, Witte Vlinderweg 16 1521 PS Wormerveer.

De vergaderstukken zullen begin november aan u worden toegezonden.

U kunt zich via mail aanmelden voor deze vergadering bij Maureen Floris (email: maureenfloris@florisgroep.nl)