Energietarieven

De tarieven voor het jaar 2023 zijn als volgt:

Elektralevering: 50% van het volume tegen een vaste prijs en de andere 50% tegen een variabele prijs (spotmarkt-prijs).

Algemene gastarieven:Tarief per eenheid
Gas per m3 G1 en G2 aansluiting € 1,72670
Gas per m3 G2c aansluiting (betreft profielgas)€ 1,72670
Gas per m3 GXX aansluiting€ 1,60446
Algemene elektratarieven:Tarief per eenheid
Vast 50%: elektra piek-gebruik per kWh€ 0,44600
Vast 50%: elektra dal-gebruik per kWh€ 0,31864
Vast 50%: elektra enkel-gebruik per kWh€ 0,40525
Opslag groene stroom Hollandse wind, kleinverbruik€ 0,00956
Elektratarieven uitsluitend voor grootverbruik met terug-levering:Tarief per eenheid
Vast elektra piek-gebruik per kWh€ 0,50881
Vast elektra dal-gebruik per kWh€ 0,37831
Opslag groene stroom Hollandse wind, grootverbruik€ 0,00223
Terug-levering piek per kWh€ 0,32253
Terug-levering dal per kWh€ 0,11789

De onzekerheid op de energiemarkt leidde er in 2022 toe dat de energiemaatschappijen zich terughoudend opstelden en bij het afsluiten van collectieve contracten aanvullende voorwaarden stelden. Zo moest er, in het geval van SAENZ, een aanhangsel (addendum) met Eneco worden afgesloten.
Het addendum is gericht op de band- en volumebreedte van de collectiviteit en is door Eneco vastgesteld op een percentage van 10%.

Aandachtspunten met betrekking tot het afgesloten energiecontract bij Eneco:

  • De bovengenoemde tarieven in de verschillende tabellen zijn exclusief de niet beïnvloedbare toeslagen als energiebelasting en netbeheerkosten Liander welke rechtstreeks door Eneco bij u in rekening zullen worden gebracht.
  • Alle terug-geleverde elektriciteit wordt bij kleinverbruik-aansluitingen in 2023 nog gesaldeerd. Bij extra terug-levering boven 10% van het leveringsvolume wordt een tarief gehanteerd gebaseerd op de gemiddelde “Spot”-jaarprijs minus een afslag van € 0,009 per kWh.
  • Bij het éénzijdig voortijdig beëindigen van het energiecontract zullen de kosten rechtstreeks door Eneco worden doorbelast.
  • Met ingang van 2023 ontvangt u aparte nota’s voor gas en elektra.

Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit SAENZ een contributienota gaat ontvangen.