Contributiemodel

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2020.
Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit
SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage voor 2020 is als volgt vastgesteld:

Elektra:
Vanaf in kWh Tot in kWh Contributietarief in kWh
0                  –        25.000      € 0,025
25.001         –        50.000      € 0,020
50.001         –      100.000      € 0,015
100.001       –      250.000      € 0,010
250.001       –   1.000.000      € 0,005
1.000.001    –   2.500.000      € 0,002

Gas:
Vanaf in m3 Tot in m3 Contributietarief in m3
0                –        10.000         € 0,05
10.001       –        25.000         € 0,04
25.001       –        50.000         € 0,03
50.001       –      100.000         € 0,02
100.001     –   2.500.000         € 0,01


De minimale totale contributiebijdrage per lid per jaar is voor 2020 vastgesteld op € 150,00.