Contributiemodel

Contributie

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2023.

De contributiebijdrage is ten opzichte van 2022 ongewijzigd.

Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage voor 2023 is als volgt vastgesteld:

Contributiebijdrage elektra 2023.

Staffel

Van kWh

T/m  kWh

Contributiebijdrage per kWh

1e schijf

           0

 50.000

 € 0,0170

2e schijf

  50.001

150.000

€ 0,0085

3e schijf

150.001

2.000.000

€ 0,0010

De maximale contributiebijdrage elektra wordt vastgesteld op € 3.000,00.

Contributiebijdrage gas 2023.

Staffel

Van m3

T/m m3

Contributiebijdrage per m3

1e schijf

         0

10.000

€ 0,045

2e schijf

10.001

50.000

€ 0,030

3e schijf

50.001

1.000.000

€ 0,005

De maximale contributiebijdrage gas wordt vastgesteld op € 2.000,00.

Aanvullende afspraken.

  • De contributie wordt berekend over het verbruik. In geval van “eigen” opwek (bijvoorbeeld door zonnepanelen geplaatst via SAENZ)dus niet over het saldo verbruik minus terug-levering.
  • Indien een lid met een kleine aansluiting volledig energieneutraal is wordt voor elektra een jaarlijkse contributie in rekening gebracht van € 200,00.
  • De minimale totale contributiebijdrage (gas en elektra) per lid per jaar is vastgesteld op € 200,00

Voor leden die om onderstaande redenen hun energie niet kunnen inkopen via SAENZ gelden onderstaande jaarlijkse contributiebijdragen (als basis voor de contributiebijdrage geldt het jaarlijks elektraverbruik):

  • Onderdeel van internationaal concern. Inkoop wordt centraal geregeld.
  • Contract via brancheorganisatie waardoor inkoop via SAENZ niet mogelijk is.

Van kWh

T/m  kWh

Contributiebijdrage a.h.v. jaarlijks verbruik

           0

      25.000

€   300,00

  25.001

      75.000

€   600,00

  75.001

     150.000

€   900,00

150.001

     500.000

€ 1.200,00

500.001

Onbegrensd

€ 1.500,00