Contributiemodel

Contributie

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2021.
Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage wordt berekend over het verbruik. Voor 2021 is dat als volgt vastgesteld:

Contributiebijdrage elektra 2021

Staffel

Van kWh

T/m  kWh

Contributiebijdrage per kWh

1e schijf

             0

 50.000

 € 0,0170

2e schijf

  50.001

150.000

€ 0,0085

3e schijf

150.001

   2.000.000

€ 0,0010

Contributiebijdrage gas 2021.

Staffel

Van m3

T/m m3

Contributiebijdrage per m3

1e schijf

         0

10.000

€ 0,045

2e schijf

10.001

50.000

€ 0,030

3e schijf

50.001

 1.000.000

€ 0,005

Aanvullende afspraken t.a.v. de contributiebijdrage 2021.

  • De contributie wordt berekend over het verbruik. In geval van “eigen” opwek (bijvoorbeeld door zonnepanelen geplaatst via SAENZ) niet over het saldo verbruik minus terug-levering.
  • Indien een lid met een kleine aansluiting volledig energieneutraal is wordt voor elektra een jaarlijkse contributie in rekening gebracht van € 200,00.
  • De minimale totale contributiebijdrage (gas en elektra) per lid per jaar is vastgesteld op € 150,00.