Contributie

Contributiebijdrage SAENZ U.A. 2020.
Wij wijzen u er nogmaals op dat u, naast de te ontvangen rekeningen van Eneco, tevens vanuit
SAENZ een contributienota gaat ontvangen. De contributiebijdrage wordt berekend over het verbruik. Voor 2020 is dat als volgt vastgesteld:

Elektra:
Vanaf in kWh Tot in kWh Contributietarief in kWh
0                  –        25.000      € 0,025
25.001         –        50.000      € 0,020
50.001         –      100.000      € 0,015
100.001       –      250.000      € 0,010
250.001       –   1.000.000      € 0,005
1.000.001    –   2.500.000      € 0,002

Gas:
Vanaf in m3 Tot in m3 Contributietarief in m3
0                –        10.000         € 0,05
10.001       –        25.000         € 0,04
25.001       –        50.000         € 0,03
50.001       –      100.000         € 0,02
100.001     –   2.500.000         € 0,01

De minimale totale contributiebijdrage per lid per jaar is voor 2020 vastgesteld op € 150,00.