Over Saenz

Als ondernemers op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer in Zaanstad Noord nemen wij de lokale energievoorziening in eigen handen.

We bevorderen de lokale productie van duurzame energie, en gebruiken die zoveel mogelijk lokaal. Daarmee houden we geld, dat nu wegstroomt naar grote energiebedrijven, in de eigen regio. We werken aan meer stabiliteit en zekerheid in de lokale energievoorziening, met voldoende back-up in noodgevallen.

Saenz is een stichting, in het leven geroepen door de Commissie Duurzaamheid van de Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer – zie de foto hiernaast, met van links naar rechts Edwin de Groot (Reklaspits), Bas van der Made (Germieco), Dick Dekker (ProMobility Lease) en Ad Knijnenberg (Collect Services).

Het doel van de stichting is om als samenwerkingsverband van ondernemers op beide bedrijventerreinen het gebied duurzamer te maken. Het bestuur van Stichting Alliantie Energievoorziening Noordelijk Zaanstad bestaat uit Edwin de Groot,voorzitter, Robert Linnekamp, secretaris, en Albert Niesing, penningmeester.
Het bestuur van Saenz werkt aan het oprichten van een lokale energie maatschappij. Deze zal de vorm krijgen van een coöperatie. Ondernemers in Zaanstad-Noord kunnen lid worden van de coöperatie, waardoor ze invloed krijgen op de besluiten en de investeringen daarvan, en meedelen in de economische resultaten. Het doel is uitdrukkelijk om te investeren in rendabele projecten.

logoBVNMSaenz is gestart als initiatief van de commissie duurzaamheid van de bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer en is nog steeds nauw verbonden met de BVNM. Zie de website van de Bedrijvenvereniging voor meer informatie.

Hieronder een artikel uit het Noordhollands Dagblad over de oprichting van Saenz:

cieduurzaamheid liggend
Artikel in het Noordhollands Dagblad over Saenz