Hans Fenger, kwekerij Corn. Bak
Kwekerij Corn.Bak vierkant

Hans Fenger, kwekerij Corn. Bak

3 jaargeleden

“Ik hoor ondernemers zeggen over duurzame energie: ‘de terugverdientijd is te lang, ik doe het niet.’ Daar kan je later een stevige rekening voor gepresenteerd krijgen. Werk aan verduurzaming van je bedrijf. En denk niet te snel: ‘het zal wel niet kunnen.’ Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen!”

Hans Fenger is hoofd technische zaken bij Corn. Bak, een grote kweker en veredelaar in Assendelft. Het bedrijf is wereldwijd beroemd om zijn bromelia’s, schitterende planten, van oorsprong afkomstig uit het tropisch regenwoud, die in kassen worden opgekweekt. De temperatuur in de kassen moet het hele jaar door hoog worden gehouden. Het bedrijf verstookt dan ook grote hoeveelheden aardgas. De samenwerking met Afvalzorg bespaart Corn. Bak een half miljoen kubieke meter aardgas per jaar, de vermindering van de CO2 uitstoot is navenant.

“Ik ging mee met een excursie naar Afvalzorg, het bedrijf dat de afvalverwerkingslocatie Nauerna in Assendelft beheert. Uit het afval komt methaangas vrij, een broeikasgas. Een deel van dat stortgas werd afgefakkeld om het minder schadelijk te maken, gewoon in brand gestoken. Ik dacht, dat is best wel zonde van die energie. Hemelsbreed ligt die stortlocatie niet ver van onze kwekerij. Zouden wij dat gas niet kunnen gebruiken? Tegelijkertijd zei ik tegen mezelf: dat is vast niet haalbaar. Samen met Afvalzorg zijn we eens gaan rekenen, en tot ieders verbazing bleek het heel goed uit te kunnen. Beide partijen waren hartstikke blij, want het betekent milieuwinst voor allebei. Er vindt minder uitstoot van broeikasgas plaats en gebruik van fossiele brandstoffen wordt beperkt. We hebben nu een hele goede samenwerking met Afvalzorg.”

Warmtebuffers

“Ons eerste idee was om het methaangas via een pijpleiding naar ons te transporteren,” zegt Hans Fenger, “maar dat bleek technisch te complex. De gasleiding moest door een oude zeedijk heen, met alle problemen van dien. Toen zei Afvalzorg: we kunnen het gas ook hier verbranden, en vervolgens de warmte aan jullie leveren. Dat bleek bij ons perfect in het plaatje te passen.” Nu stroomt dus heet water van locatie Nauerna door de pijpleiding naar Corn. Bak. Hans Fenger: “Als we de warmte niet direct nodig hebben, gaat het naar onze warmtebuffers, grote opslagvaten die we gebruiken om ’s nachts de kassen te verwarmen. Alleen hartje zomer als ook de nachten 15 graden zijn kunnen we niets met die warmte, dat is meestal maar heel kort.”
Corn. Bak heeft daarnaast nog een warmte/kracht installatie (WKK) waar aardgas wordt verstookt om warmte en elektriciteit op te wekken. Die stroom wordt in het bedrijf zelf gebruikt, maar kan ook worden geleverd aan het net. “Het hangt van de prijs af wat we doen, als dat voordelig is leveren we wat terug aan het net. Overigens zetten we de WKK alleen aan als we alle warmte die we opwekken volledig kunnen benutten, we zullen nooit elektriciteit gaan produceren en dan de warmte de atmosfeer in sturen, zelfs niet als we daar aan zouden verdienen.”

Aardwarmte aanboren?

Is er nog meer verduurzaming mogelijk, bijvoorbeeld door samen te werken met andere bedrijven? Hans Fenger: “We zijn aan het brainstormen met een orchideeën kweker hier vlakbij over het benutten van aardwarmte. Samen zouden we daar voldoende warmtevraag voor hebben, maar onze vestigingsplaats leent zich niet zo goed voor het boren en het zware transport dat erbij komt kijken. Afvalzorg heeft daar wel een goede locatie voor. Het bedrijf staat er vanuit haar beleid om duurzaam te ondernemen ook welwillend tegenover en wil best meedenken met andere partijen. Maar het kost veel tijd en geld om dat allemaal uit te zoeken. Bijvoorbeeld of er meer afnemers in de buurt zijn, op Hoogtij, of in Assendelft. Ik denk dan: de nieuwe gevangenis ligt hemelsbreed maar een klein stukje van Afvalzorg vandaan. Maar wat is de warmtebehoefte daarvan? Ik hoop dat de gemeente het initiatief wil nemen om uit te laten zoeken wat daar mogelijk is.”

Hans Fenger vindt dat ondernemers veel scherper op hun energiezaken moeten letten. “Voor bedrijven als de onze kan energie op den duur een probleem worden, als je er geen aandacht aan besteedt. Ik hoor ondernemers zeggen over duurzame energie: ‘de terugverdientijd is te lang, dus ik doe het niet.’ Daar kan je later een stevige rekening voor gepresenteerd krijgen. Werk aan verduurzaming van je bedrijf. En denk niet te snel, zoals ik aanvankelijk dacht bij Afvalzorg: ‘het zal wel niet kunnen.’ Zoek dat eerst eens goed uit! Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen.”