Gebied

Noorderveld-Molletjesveer

Kaartje van de bedrijventerreinen in Zaanstad-Noord (bron: EnergyGo)

Kaartje van de bedrijventerreinen in Zaanstad-Noord (bron: EnergyGo)

Gebied

Saenz richt zich in eerste instantie op ondernemers gevestigd in Zaanstad-Noord, op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer.

Van deze twee terreinen heeft Molletjesveer de langste geschiedenis, het werd ontwikkeld in de jaren 60 van de vorige eeuw. Molletjesveer is ongeveer 56 hectare groot, er zijn ongeveer 250 bedrijven gevestigd met ruim 2000 werkzame personen. Noorderveld is van recenter datum (rond 2000), het beslaat 42 hectare, en er zijn ongeveer 350 bedrijven gevestigd.

Beide terreinen profiteren van een gunstige ligging direct aan de Provincialeweg (N 246) en vlak bij de A8. Samen tellen de terreinen ongeveer 600 bedrijven, en 4500 werkzame personen. Dat is meer dan 6 procent van het aantal werkenden in de Zaanstreek.