Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
Logo Saenz

Aankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

1 jaargeleden

De ledenvergadering zal plaatsvinden  op
Donderdag 12 oktober 2017 van 14:00 uur tot 15:00 uur,
aansluitend aan de lunchbijeenkomst van de bedrijvenvereniging BVNM.
Wij verzoeken u vriendelijk deze datum vrij te houden in uw agenda. De locatie zal later aan u worden medegedeeld.